Mijn favorieten

Uw huis verkopen met Peeters-Bouckaert Makelaars

'Verkopen kan iedereen'?....... een snelle, simpele uitspraak met mogelijk verregaande gevolgen en die zijn niet altijd positief. Schakel daarom een deskundige partij in. Het kost u iets, maar levert daarentegen veel meer voordelen op. Schematisch hebben we daarom eens opgesteld wat er zoal komt kijken bij de verkoop van een woning en wat wij doen om alles naar tevredenheid te laten verlopen:

Voorafgaand aan de verkoop

Kennismaken met u als opdrachtgever
Beoordelen verkoopbaarheid woning
Inventariseren van de bouwkundige staat
Vaststellen van het bestemmingsplan
Onderzoek naar de milieuaspecten
Kadastraal Onderzoek
Bepalen juridische rechten en plichten
Bepalen verkoopstrategie
Nauwkeurige waardebepaling van het object
Bepalen doelgroep
Checken eigen zoekers
Optimaliseren presentatie woning
Maken van professionele fotosessie
Mediakeuze
Adverteren
Aanbieden woning op funda
Ontwikkelen verkoopbrochure
Adverteren in diverse media
Informeren en bezichtigen
Informeren potentiële kopers

Tijdens het verkooptraject
Begeleiden bezichtigingen
Screenen belangstellenden
Bepalen onderhandelingsstrategie
Onderhandelen
Evalueren biedingen
Beoordelen draagkracht bieders
Vaststellen overeenkomst
Opstellen schriftelijke koopovereenkomst incl. roerende zaken

Na de verkoop
Informeren notaris
Afhandeling
Bewaken ontbindende voorwaarden
Leveren stukken aan notaris
Controleren transportakte
Nazorg
Regelen oplevering en doorgeven meterstanden
Begeleiden bij notaris