Mijn favorieten

Peeters-Bouckaert Makelaars ook je betrouwbare taxateur

NWWI TAXATIERAPPORT (gevalideerd rapport)
Door alle banken vereiste, zeer uitgebreide versie van april 2018:

bij Peeters-Bouckaert Makelaars € 499,- incl. kosten NWWI en incl. BTW.


KLIK HIER voor de aanvraag van een NWWI taxatierapport


In de meeste gevallen heeft een koper van een woning een gevalideerd taxatierapport nodig. De meeste consumenten nemen hiervoor een NVM makelaar in de arm. Het is namelijk niet zo dat iedereen die zich makelaar noemt, ook zomaar mag taxeren. Daarvoor is de titel Register-Taxateur nodig.

De makelaars van Peeters-Bouckaert Makelaars hebben naast de kwalificatie als NVM makelaar tevens de kwalificatie als Register-Taxateur. 

Een taxatierapport is niet zomaar een rapport wat snel opgemaakt wordt. In het bezoek aan de woning, de opname van de woning, het uitwerken van het rapport en het laten valideren van het rapport door het NWWI, gaan vele uren werk zitten. Worden bepaalde onderzoeken niet of niet goed uitgevoerd dan wordt het rapport simpelweg niet goedgekeurd door het NWWI en niet geaccepteerd door de hypotheekverstrekker.

Om je een beeld te geven wat er in een taxatierapport komt te staan, geven we hieronder aan welke acties en onderzoeken een taxateur moet doen om het rapport gevalideerd te krijgen:

Opname van de woning (duur ca. 1 uur excl. reistijd)
 • Hierbij worden aantekeningen gemaakt van het afwerkingsniveau van de woning, de bouwkundige staat, de indeling, de aanwezige voorzieningen, de keuken en het sanitair.
 • De woning wordt met laser ingemeten t.b.v. een NEN 2580 gecertificeerde woonoppervlakte en inhoud.
 • Van de woning worden van alle binnen- en buitenruimtes foto's gemaakt en deze foto's worden later aan de rapportage toegevoegd.
 • Gaat de woning verbouwd worden, maakt de taxateur tevens foto's van het te verbouwen deel en maakt hier aantekeningen van.
Uitwerken van het rapport (duur ca. 3 uur)
 • Voordat het rapport daadwerkelijk uitgewerkt kan worden moeten er een aantal onderzoeken gedaan worden.
 1. De onderzoeken bestaan uit het raadplegen van het kadaster voor het eigendomsbewijs, de kadastrale perceelgegevens en de rechten en plichten op het perceel.
 2. Verder wordt het bestemmingsplan opgevraagd.
 3. Een funderingsrapport moet opgesteld worden.
 4. De bodemkwaliteit moet onderzocht worden en de rapportage moet bijgevoegd worden.
 5. Een energie-adviesformulier moet ingevuld worden, waarbij de mate van isolatie aangegeven wordt en wat er mogelijk verbeterd kan worden.
 6. Het energielabel van de woning wordt opgevraagd.
 7. Een universele meetstaat moet ingevuld worden en eveneens bijgevoegd worden.
 8. Taxateur zoekt verplicht 3 referentie-objecten die lijken op de getaxeerde woning. Ook van deze referentie-objecten moet de kwaliteit beoordeeld worden, het energielabel én van elke woning eist het NWWI een foto.
Zijn al deze onderzoeken gedaan, dan kan het rapport uitgewerkt worden o.b.v. de verzamelde gegevens. Alle opgevraagde bestanden dienen bijgevoegd te worden bij het rapport. Is het rapport dan uitgewerkt door de taxateur en is de waarde vastgesteld en niet meer te wijzigen, dan worden minimaal 6 modelmatige woningen geleverd door diverse waarde-instituten, zoals o.a. Calcasa en Midas. Deze modelmatige rapporten moet de taxateur beoordelen of de genoemde objecten wel of niet vergelijkbaar zijn.

Nadat het rapport dan volledig klaar is wordt deze gereed gemeld door de taxateur en aan het NWWI aangeboden. Een medewerker van het NWWI beoordeelt het rapport op juistheid en kwaliteit. Is er reden toe dan ontvangt de taxateur verbetervoorstellen. Is het rapport goedgekeurd dan wordt er een handtekeningcode verstrekt, waarna het rapport uitgedraaid kan worden en aangeboden kan worden aan de opdrachtgever.

Je ziet.... het opmaken van een taxatierapport is niet zomaar even het opschrijven van een waarde. Het is onmogelijk om een kwalitatief minderwaardig rapport aan te bieden.

Diverse geldverstrekkers zoals banken en verzekeringsmaatschappijen accepteren niet zomaar elk taxatierapport maar hanteren hiervoor strikte regels. Wij als erkende makelaar/taxateurs van Peeters-Bouckaert Makelaars staan vermeld in het register van het NRVT.

Dit om je te wijzen op onze vakkundigheid en hoge kwaliteitseisen.

Het NWWI heeft als belangrijk doel het verhogen van de deskundigheid, betrouwbaarheid en transparantie van woningtaxaties.

Wij geven je 100% garantie dat het taxatierapport wordt geaccepteerd door alle geldverstrekkers in Nederland, het taxatierapport voldoet altijd aan de laatste normen.

Een taxatierapport kan tevens worden opgesteld voor andere doeleinden, bijvoorbeeld:

hypotheekverhoging (bijvoorbeeld bij verbouwing en/of verbetering van uw woning)
splitsing eigendom (bijvoorbeeld echtscheiding)
fiscale waarderingen
onteigening
second opinion bij aankoop van een woning
herbouwwaarde ex. Art. 275 Wvk.
afsluiten of oversluiting hypotheek
waardering recht van erfpacht

Via onze taxateurs krijg je op een deskundige en objectieve wijze inzicht in de waarde van jouw onroerend goed.