Mijn favorieten

Keurmerken

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. Mark Peeters en Bram Bouckaert zijn persoonlijk 'beëdigd' NVM makelaar. Het kantoor Peeters-Bouckaert Makelaars is eveneens als kantoor aangesloten bij de NVM.

De NVM is actief in alle marktsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek. Bij de NVM zijn ongeveer 4000 makelaars aangesloten.

Vanzelfsprekend plaatsen we ook uw woning op funda. Funda is immers 'powered by de NVM'. Dat betekent dat uw woning door verkoop via ons kantoor altijd 'hoog' op funda geplaatst wordt, sowieso hoger dan bij niet NVM makelaars. Wij zorgen er ook nog voor dat onze woningen hoger staan dan bij de meeste collega-makelaars.
 
Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Wij voldaan aan de kwaliteitseisen en zijn derhalve ook NWWI taxateurs.

NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en zorgt voor eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen. NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels, reglementen en Permanente Educatie en borgt daarmee de kwaliteit van de geregistreerde taxateurs. Daarnaast kent NRVT een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.

Regelgeving
De Register-Taxateur werkt volgens erkende gedrags- en beroepsregels en reglementen van NRVT. De Register-Taxateur onderwerpt zich aan het centrale tuchtrecht van NRVT.

Deskundigheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit zijn belangrijke kernwaarden voor de Register-Taxateur.